Tips Kewangan & Hartanah IYCSB

MRTA / MRTT VS MLTT

oleh Ieza Yusof Consltancy pada 3 April 2016

Dalam pelaburan hartanah melibatkan Pinjaman daripada pihak bank. Untuk pengurusan risiko kewangan apakah Perlindungan yang patut anda milik?

MRTA/MRTT Vs MLTA/MLTT?

MRTA – Mortgage Reducing Term Assurance (Conventional)

MRTT – Mortgage Reducing Term Takaful (Islamic)

MLTA – Mortgage Level Term Assurance
MLTT – Mortgage Level Term Takaful

Sedia maklum MLTA/MLTT memang banyak “Advantages” compare to MRTA/MRTT

Pengsanlah pelabur TEGAR hartanah jika ingin memiliki semua MLTT!

Macam x bijak sangat je jika semua ambil MLTA/MLTT

So, apakah tindakan sepatutnya pelabur hartanah patut pilih untuk Pengurusan Risiko Kewangan Pinjaman Hartanah!?!?!?

✅ MRTA/MRTT!?
✅ MLTA/MLTT!?
✅ Tempoh Perlindungan!?

Pengurusan Risiko Kewangan “HOLDING POWER Account” is d best answer….

Jika Pinjaman bank RM1,000,000, bayaran bulanan RM5K….

Mampukah anda “HOLD”hartanah tersebut jika anda tidak memiliki “HOLDING POWER”!?!?!?
#IezaYusofConsultancySdnBhd