Tips Kewangan & Hartanah IYCSB

Apa itu RPGT/CKHT!?!?

oleh Ieza Yusof Consltancy pada 3 April 2016

RPGT – Real Property Gains Tax
CKHT – Cukai Keuntungan Harta Tanah

✅ Cukai yg dikenakan ke atas keuntungan daripada pelupusan harta tanah setelah ditolak lain2 perbelanjaan :

⚓️ Duti Setem
⚓️ Bayaran Guaman
⚓️ Kos ubahsuai
⚓️ Komisen Jualan
⚓️ Bayaran Pentadbiran

✅ Tarikh pelupusan merujuk pada perjanjian jual beli bersetem/memorandum pindah milik bersetem.

✅ Pengecualian CKHT sehingga RM10,000 atau 10% drp Keuntungan bersih yg mana lebih tinggi.

✅ CKHT tidak dikenakan sekali seumur hidup utk Pemastautin tetap & warganegara.

✅ CKHT tidak dikenakan utk pelupusan hartanah antara suami/isteri, ibu bapa/anak & datuk/nenek/cucu.

Apakah tujuan CKHT!?!?!?

Membendung aktiviti spekulasi yg mepunyai TEKANAN ke atas harga hartanah.

#IezaYusofConsultancySdnBhd